Ένα παιδί που κρατά ένα 📚 βιβλίο κρατά ζωντανή την ελπίδα να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.
🎯 Στόχος των Φίλων του Μόντε/ Friends of Monde είναι να υποστηρίζουμε τις επίσημες εκπαιδευτικές δομές με πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των παιδιών, δημιουργώντας σχολικές υποδομές, παρέχοντας διατροφή, μόρφωση, όνειρο και ελπίδα.
✅️Μέσω της μόρφωσης, της συλλογικής δράσης και της αλληλεγγύης, ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους, ώστε οι ίδιοι να στηριχτούν στις δυνάμεις τους για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο ατομικά αλλά και ευρύτερα στην κοινότητα και στη χώρα τους.

Μοιράσου την ιστορία