Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα (όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, πιστωτική κάρτα/αριθμό λογαριασμού, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ) και μόνο όσα είναι απαραίτητα ανά περίπτωση.

Γιατί τα χρειαζόμαστε;

Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους για διαφημιστικούς/προωθητικούς λόγους. Πρόσβαση έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι/συνεργάτες των Φίλων του Μόντε στο πλαίσιοτων καθηκόντων τους.

H επικοινωνία μας

H επικοινωνία μας περιλαμβάνει τακτική ενημέρωση για τις δράσεις του γραφείου μας ή/και για τυχόν προγράμματα που συμμετέχετε. Σε περίπτωση που στο μέλλον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικό υλικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας που διατηρούμε στο αρχείο μας (για παράδειγμα ιστορικό δωρεάς).

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η διάρκεια περιόδου διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν. Γενικά τα προσωπικά δεδομένα (πχ. αποδείξεις πληρωμής που περιέχουν όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ποσό δωρεάς, ΑΦΜ, ΔΟΥ) διατηρούνται για XX χρόνια μετά τη λήξη της συνεισφοράς των υποστηρικτών ή της σύμβασης για τους εργαζόμενους, παρόχους και συνεργάτες, για φορολογικούς και άλλους ελέγχους.